Fystesterna som genomskådar dina svingfel

Veckans Golf

golf-power-drive

 

Studien: “Correlation of Titleist Performance Institute (TPI) level 1 movement screens and golf swing faults”.

Titleist performance institute är ett utbildningsföretag som har riktat in sig på fysen i golf och hur det kan påverka svingen. De har tagit fram en screening som testar rörlighet och stabilitet i rörelser som är viktiga inom golf.

Det forskarna i denna studie villa ta reda på var om det finns något samband med dåliga betyg på dessa screening-tester och vanliga svingfel.

 

23 män och 13 kvinnor med snittålder på 25,4 år och snitthandikapp på 14,2 genomförde 12 stycken tester (se bild nedan).

TPI tester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testerna ställde krav på

  • Balans
  • Rörlighet
  • Stabilitet
  • Koordination

 

På denna länken kan ni även kolla på alla tester http://www.mytpi.com/articles/screening 

Efter att de har genomfört alla tester så fick de slå 4 slag med en järn-5a. Slagen spelades in och analyserades i en svingstudio.

Sedan jämförde de resultaten från screeningtesterna och golfsvingarna.

 

Vilka var de vanligaste svingfelen som associerades med dåliga resultat i testerna?

För tidig höftsträckning

En för tidig höftvridning var det vanligaste felen och ett fel som många av oss gör.  Krökt rygg med rotation är också ett bra recept på ryggont. Förutom att det ökar skaderisken så blir det svårt att träffa bollen rent eftersom det blir för “trångt” för armarna i nedsvingen. Detta resulterar ofta i en så kallad slice, believe me on this one…

early hip extension

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tappad hållning

Axlarna sjunker ner, ryggen kroknar och du tappar “svanken”. Det här resulterar i liknande som när någon sträcker ut höften för tidigt, Skaderisken ökar och risken för att skära bollen och få en slice ökar. Sker det här felet så är risken större att det inte alls blir någon bra bollträff heller eftersom du flyttar på kroppen från grundläget relativt mycket.

Early hip extension

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide

Kroppen skiftar för mycket i sidled, det blir svårt att få en bra rotation och en bra bollträff.

Side

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat

Det var bara dessa 2 tester som fick ett signifikant resultat (vilket betyder att i 95 fall av 100 så skulle utfallet bli detsamma). De fann 3 signifikanta korrelationer mellan svingmiss och screeningtest. De golfare som inte klarade av att göra ett Toe touch test hade stor risk att få en för tidigt höftsträckning i nedsvingen. Golfare som inte klara av att göra hip bridge hade stor risk att göra både en för tidig höftsträckning och tappade även hållningen vid nedsvingen.

De hittade dock resultat som tyder och pekar starkt på att missa i något avdessa screeningtester kunde öka sannolikheten att de gjorde en viss typ av svingmiss.

Lite enklare 

  • En golfare som inte kunde genomföra ett overhead deep squat hade dubbelt så stor risk att göra en för tidigt höftsträckning jämfört med en som klarade av det testet.

 

  • En golfare som inte klarade av att göra ett toe touch test så var sannolikheten 6 gånger större att han eller hon också hade en för tidigt höftsträckning.

 

  • En golfare som inte klarade an single leg balance test på vänster ben (för en högerspelare) hade 3 gånger större risk att tappa hållningen, göra en för tidigt höftsträckning och göra en så kallad slide.

 

  • En golfare som inte klarade av att göra en hip bridge på högersidan (högerspelare) har 5 gånger större risk att göra en tidigt höftsträckning, 6 gånger större risk att tappa hållningen och 2 gånger större risk att göra en slide vid golfsvingen.

 

 

Många av de kvalitéer man behöver för att klara av dessa tester går snabbt att öva upp. Det är sen inte helt solklart att du kommer ha en perfekt sving efter det utan det handlar mycket om att lära in ett rörelsemönster osv också men dina fysiska förutsättningarna finns där åtminstone . Jag har tidigare skrivit “En rörligare golfsving”, där tar jag upp många viktiga delar för en rörlig golfsving och nästa vecka tänkte jag skriva om vilka styrkeövningar som jag tycker att alla golfare borde göra!

 

Må väl!